សេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

sovanney lor | ធ្នូ ៧, ២០១៦ ៩:០៤ ព្រឹក


សេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ

ដីឡូលេខ ០២៨៣០ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.sihanouk@gmail.com, គេហទំព័រ : www.sihanouk.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧