សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ

sovanney lor | វិច្ឆិកា ២៣, ២០១៦ ១២:១៤ ល្ងាច


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ

ដីឡូលេខ ០២៨៣០ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.sihanouk@gmail.com, គេហទំព័រ : www.sihanouk.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧