សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុ

sovanney lor | តុលា ៤, ២០១៧ ៩:០៩ ព្រឹក


សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គីសនីខេត្តព្រះសីហនុស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គីសនី

ជាបណ្តោះអាសន្ននៅតំបន់ឃ្លាំងលើ ដូចមានក្នុងខ្លឹមសារលិខិតខាងក្រោម៖

photo_2017-10-03_20-00-02


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ

ដីឡូលេខ ០២៨៣០ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.sihanouk@gmail.com, គេហទំព័រ : www.sihanouk.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧