ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានជាសំឡេងតាមទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ របស់ គ.ជ.ប

sovanney lor | វិច្ឆិកា ២៣, ២០១៦ ១២:១៨ ល្ងាច


ប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានជាំសំឡេងតាមទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុ

ដីឡូលេខ ០២៨៣០ ផ្លូវលេខ ២០០៤ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.sihanouk@gmail.com, គេហទំព័រ : www.sihanouk.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧